Poradniki

Jak sformatować zewnętrzny dysk (SSD), pendrive, kartę SD i microSD?

Pinterest LinkedIn Tumblr

W tym poradniku dowiemy się w jaki sposób można sformatować zewnętrzny dysk SSD, kartę SD czy microSD. Jest to kontynuacja wpisu o systemach plików. Wcześniej poznaliśmy rodzaje tych systemów i kiedy można ich użyć. Teraz z teorii przechodzimy do praktyki i poznamy prosty i darmowy sposób na sformatowanie dysku.

Formatowanie dysku, pendrive i innych nośników

Dobra wiadomość jest taka, że nie jest konieczny specjalny program aby sformatować dysk z konkretnym typem pamięci. Większość systemów operacyjnych posiada wbudowane narzędzia do formatowania dysków i nośników.

Jak sformatować dysk lub innych nośnik danych?

Formatowanie dysku na Windows

W systemie Windows, do formatowania dysku lub pendrive’a z linii komend możesz użyć polecenia format. Aby to zrobić, otwórz wiersz polecenia (CMD) lub PowerShell i wpisz następujące polecenie:

format X: /FS:FAT32

W powyższym poleceniu X: to litera przypisana do nośnika, a /FS:FAT32 oznacza, że nośnik zostanie sformatowany w formacie FAT32. Możesz zmienić FAT32 na NTFS lub exFAT, w zależności od preferowanego formatu.

Formatowanie dysku na Linux

W systemach opartych na Linuksie, takich jak Ubuntu, używamy polecenia mkfs (make filesystem) w połączeniu z odpowiednim formatem systemu plików. Przykładowo, aby sformatować pendrive’a w systemie plików FAT32, otwórz terminal i wpisz:

sudo mkfs.fat -F32 /dev/sdX

W powyższym poleceniu /dev/sdX to ścieżka do nośnika. Upewnij się, że podajesz właściwą ścieżkę, aby uniknąć sformatowania niewłaściwego dysku.

Formatowanie dysku na macOS

W systemie macOS, możesz użyć polecenia diskutil do formatowania nośnika z linii komend. Na przykład, aby sformatować pendrive’a w systemie plików exFAT, wykonaj następujące polecenie w terminalu:

diskutil eraseVolume ExFAT NOWANAZWA /Volumes/NAZWA

W tym poleceniu ExFAT to format, NOWANAZWA to nowa nazwa nośnika, a /Volumes/NAZWA to ścieżka do nośnika. Pamiętaj, że musisz podać właściwą ścieżkę, aby uniknąć niechcianego formatowania.

Po poprawnym wykonaniu polecenia dostaniemy taki wynik:

➜ ~ diskutil eraseVolume ExFat DASHCAM2 /Volumes/DASHCAM
Started erase on disk3s1 (DASHCAM)
Unmounting disk
Erasing
Volume name : DASHCAM2
Partition offset : 32768 sectors (16777216 bytes)
Volume size : 125140992 sectors (64072187904 bytes)
Bytes per sector : 512
Bytes per cluster: 131072
FAT offset : 2048 sectors (1048576 bytes)
# FAT sectors : 4096
Number of FATs : 1
Cluster offset : 6144 sectors (3145728 bytes)
# Clusters : 488808
Volume Serial # : 64e47319
Bitmap start : 2
Bitmap file size : 61101
Upcase start : 3
Upcase file size : 5836
Root start : 4
Mounting disk
Finished erase on disk3s1 (DASHCAM2)

Ważne! Wszystkie te polecenia wykonują operację formatowania, która trwale usuwa wszystkie dane z nośnika. Pamiętaj, że sformatowanie dysku oznacza utratę danych, dlatego wcześniej zrób kopię zapasową ważnych informacji.

Od ponad 5 lat dzielę się swoją wiedzą na temat elektroniki użytkowej. Tworzę poradniki technologiczne rozwiązujące realne problemy napotykane podczas użytkowania sprzętu. Recenzuję elektronikę taką jak routery, audio, smartfony, laptopy itp.

Skomentuj