Poradniki

Wirtualizacja zasobów w systemach informatycznych

Pinterest LinkedIn Tumblr

Działalność każdej firmy oparta jest na sprawnych i wydajnych systemach informatycznych wspierających procesy biznesowe. Istotnymi problemami, z którymi w tym zakresie mierzą się firmy są kwestie zachowania ciągłości ich pracy, skalowalność zasobów oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo. Szybki rozwój technologii informatycznych, a w szczególności wirtualizacji serwerów, pamięci masowych oraz sieci jest najpopularniejszą odpowiedzią na większość tych problemów.

Należy zwrócić uwagę, że jakość ich rozwiązania zależy w głównej mierze od sposobu przygotowania i wdrożenia wirtualizacji, czyli wyboru odpowiedniej platformy, doboru sprzętu do oczekiwanych parametrów wydajnościowych, wykonania samego wdrożenia oraz późniejszego nadzoru eksploatacyjnego i usuwania napotkanych trudności.

Outsourcing IT dla firm – wirtualizacja

Rozwiązaniem powszechnie występujących usterek są zaawansowane usługi świadczone przez wyspecjalizowane, doświadczone firmy obejmujące wirtualizację krytycznych obszarów infrastruktury informatycznej. Bardzo istotnym elementem przygotowania do samej wirtualizacji jest dogłębna analiza obecnie posiadanych rozwiązań oraz wymogów planowanych do wdrożenia aplikacji czy oczekiwań w zakresie wydajności i funkcjonalności systemów IT.

W przypadku serwerów, sukces procesu wirtualizacji zależy od odpowiedniego doboru sprzętu oraz samej platformy wirtualizacyjnej. Warto zwrócić uwagę na to, że wirtualizacja serwerów jest często łączona z budową klastra wysokiej dostępności (klaster HA) lub klastra tolerancji błędów (klaster FT).

W przypadku wirtualizacji pamięci masowych, zadbajmy o odpowiednią konfigurację systemów dyskowych, aby uzyskać nie tylko oczekiwaną pojemność i niezawodność rozwiązania, ale przede wszystkim wydajność w zakresie zapisu i odczytu danych, jak też wysyłania danych do serwerów i użytkowników.

Coraz częściej wykonuje się usługi związane z wykorzystaniem hiperkonwergencji (hyperconvergence) opartej na co najmniej kilku węzłach (node’ach). Usługi informatyczne dla firm to również wsparcie we wdrażaniu wirtualizacji sieci, która między innymi pozwala zarówno na zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowości, nowe funkcjonalności oraz ułatwia zarządzanie infrastrukturą sieciową. Nieco rzadziej występuje wirtualizacja desktopów.

Wirtualizacja w ramach obsługi informatycznej dla firm

Z uwagi na wieloaspektowość procesu wdrażania tej usługi najlepiej będzie powierzyć ją zewnętrznej firmie, która wykona to w ramach outsourcingu usług IT. O ile samo zaprojektowanie i wdrożenie wirtualizacji może być przedmiotem pojedynczej usługi, tak późniejszy nadzór eksploatacyjny, identyfikacja ewentualnych problemów, optymalizacja pracy, serwis i bieżąca administracja będą najczęściej przedmiotem pełnej kompleksowej obsługi w zakresie utrzymania zwirtualizowanych elementów infrastruktury.

Na rynku nie ma zbyt wielu przedsiębiorstw realizujących we właściwy sposób podobne usługi. Jeżeli szukasz sprawdzonego partnera w zakresie wysoko zaawansowanych usług IT dla biznesu, sprawdź ofertę Centrum Systemów Komputerowych – firmy z ponad 30 letnim stażem w branży IT.

Od ponad 5 lat dzielę się swoją wiedzą na temat elektroniki użytkowej. Tworzę poradniki technologiczne rozwiązujące realne problemy napotykane podczas użytkowania sprzętu. Recenzuję elektronikę taką jak routery, audio, smartfony, laptopy itp.

Skomentuj