Nowoczesne technologie stały się już nieodłączną częścią naszego życia. Niektórzy wprawdzie sądzą, że jesteśmy zbyt silnie od nich uzależnieni. Faktycznie trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie bez Internetu, inteligentnego oprogramowania czy smartfonów. Rozwiązania te mają zarówno swoje złe, jak i dobre strony. Niedawno na rynku rozpowszechniła się jednak technologia, której zalet nie da się przecenić – druk 3D.