Mozilla wydała właśnie najnowszą wersję swojej przeglądarki – Firefox – oznaczoną numerkiem 65. Najważniejsze w tej wersji są dwie funkcjonalności – zabezpieczenie przed śledzącymi nas skryptami oraz wsparcie formatu WebP.