Tag

ataki ransomeware

Browsing

Ransomware czyli oprogramowanie szantażujące, to rodzaj szkodliwego oprogramowania, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych (często poprzez techniki szyfrujące), a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego. W tym miejscu znadziecie informacje o tego typu atakach.