Njusy

Młodzi chronią swoją prywatność w sieci. Badanie Cisco 2023

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cisco opublikowało wyniki badania Cisco 2023 Consumer Privacy Survey, cyklicznej analizy zachowań konsumentów w zakresie prywatności danych. Tegoroczna edycja pokazuje, że młodsi konsumenci podejmują znacznie bardziej świadome działania w celu ochrony swojej prywatności niż starsze pokolenia.

TL;DR
  • Młodzi konsumenci aktywnie chronią swoją prywatność: 42 proc. osób korzystających z Internetu w wieku 18-24 lat zapytało o dane osobowe, które organizacje mają na ich temat – to siedem razy więcej niż w przypadku konsumentów w wieku 75 lat lub starszych (6 proc.).
  • Konsumenci obawiają się o swoją prywatność w związku z zastosowaniem sztucznej inteligencji: 60 proc. straciło zaufanie do firm z tego powodu. Marki powinny podjąć działania, takie jak audyty stronniczości, aby odzyskać zaufanie konsumentów.
  • Tylko połowa regularnych użytkowników generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI) twierdzi, że nie wprowadza osobistych lub poufnych informacji do narzędzi Gen AI.

42 proc. konsumentów w wieku 18-24 lat korzysta z przysługujących im praw dostępu do danych, które na ich temat gromadzą organizacje (Data Subject Access Rights), w porównaniu z zaledwie 6 proc. badanych osób w wieku 75 lat i starszych. Wielu ankietowanych twierdzi, że straciło zaufanie do firm z powodu korzystania przez nie z AI, a 50 proc. respondentów oczekuje od rządzących ustanowienia i egzekwowania zasad ochrony prywatności. Z wyników badania można też wyciągnąć wnioski odnośnie do częstotliwości korzystania z generatywnej AI przez społeczeństwo – zaledwie 12 proc. respondentów określa się jako regularni użytkownicy.

Sztuczna inteligencja i obawy o prywatność

Od zakupów online, po usługi streamingowe i opiekę zdrowotną, 48 proc. respondentów badania zgadza się, że sztuczna inteligencja może być przydatna w poprawie jakości ich życia. Większość ankietowanych (54 proc.) stwierdziła, że jest skłonna udostępnić swoje zanonimizowane dane osobowe, aby pomóc ulepszyć produkty AI i podejmowanie decyzji.

Z drugiej strony, 62 proc. ankietowanych konsumentów wyraziło jednak zaniepokojenie tym, w jaki sposób organizacje wykorzystują ich dane osobowe do rozwoju sztucznej inteligencji, a 60 proc. stwierdziło, że już straciło zaufanie do firm z powodu korzystania przez nie z AI. Marki mogą wdrożyć środki mające na celu odzyskanie zaufania klientów, takie jak audyt produktów i rozwiązań pod kątem stronniczości, zapewnić większą przejrzystość oraz wyjaśnić, jak działają rozwiązania firmy.

Ponadto mogą ustanowić programy zarządzania etyką sztucznej inteligencji.

Świat obserwuje, jak firmy będą podchodzić do sztucznej inteligencji w odpowiedzialny sposób. Dla Cisco oznacza to skupienie się na poszanowaniu prywatności i praw człowieka podczas wdrażania technologii AI. Dev Stahlkopf, wiceprezes Cisco i dyrektor ds. prawnych

Generatywna sztuczna inteligencja: sprzeczność w zakresie prywatności

Analiza zapewnia również dość wczesne, jak na ten etap wiedzy, spojrzenie na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji oraz niektóre z potencjalnych zagrożeń i wyzwań związanych z prywatnością. Generatywna AI jest wciąż stosunkowo nowa dla większości społeczeństwa. Ponad połowa (52 proc.) respondentów ankiety stwierdziła, że nie jest świadoma tej technologii. Tylko 12 proc. osób regularnie korzysta z generatywnej AI. Natomiast tylko połowa z nich (czyli 6 procent wszystkich badanych) wskazała, że powstrzymuje się od wprowadzania danych osobowych lub poufnych do aplikacji Gen AI. Warto zauważyć, że reszta może rzeczywiście wprowadzać dane osobowe lub poufne. Dzieje się tak pomimo tego, że 88 proc. badanych wskazało, że byliby „nieco” lub „bardzo” zaniepokojeni, gdyby ich dane wprowadzone do Gen AI zostały udostępnione.

Młodzi konsumenci obrońcami prywatności danych

W tym roku co trzeci respondent zakwalifikował się do kategorii "Privacy Actives". Grupa ta dba o prywatność, są gotowi działać w celu jej ochrony i podjęli działania, na przykład zmieniając dostawców usług i technologii ze względu na politykę dotyczącą ochrony danych i praktyki udostępniania informacji. Młodsi konsumenci są najbardziej skłonni do podejmowania działań w celu ochrony swojej prywatności. 42 proc. konsumentów w wieku od 18 do 24 lat jest aktywnych w zakresie ochrony prywatności a odsetek ten maleje wraz z wiekiem.

Odsetek konsumentów żądających usunięcia lub zmiany danych wzrósł do 19 proc. w stosunku do 14 proc. z ubiegłego roku. Ponownie, jest to silnie skorelowane z wiekiem: blisko co trzeci ankietowany (32 proc.) w wieku 18-24 lat składa wnioski o usunięcie lub zmianę danych, w porównaniu do zaledwie 4 proc. starszych konsumentów.

Także świadomość społeczna w zakresie prawa do ochrony prywatności jest nadal niska – 46 proc. respondentów zna regulacje dotyczące prywatności obowiązujące w ich kraju.

Rola przepisów i administracji

Wielu konsumentów oczekuje, że to rządy ustalą standardy i będą egzekwowały ochronę prywatności. Połowa respondentów stwierdziła, że władze krajowe lub lokalne powinny odgrywać nadrzędną rolę w ochronie danych, podczas gdy 21 proc. stwierdziło, że to prywatne firmy powinny być głównym odpowiedzialnym w tym zakresie.

Podczas gdy rządy uchwalają przepisy, a firmy starają się budować zaufanie, konsumenci muszą również podejmować działania i odpowiedzialnie korzystać z technologii w celu ochrony prywatności. Harvey Jang, wiceprezes Cisco i dyrektor ds. prywatności

Konsumenci są podzieleni w kwestii wymogów lokalizacji, a więc miejsca przechowywania i przetwarzania danych. Większość ankietowanych słyszała o takich wymogach, a 76 proc. wskazało początkowo, że lokalne przechowywanie i przetwarzanie danych jest właściwym kierunkiem. Jednak biorąc pod uwagę związane z tym koszty, a tym samym droższe produkty i usługi, tylko 44 proc. opowiedziało się za lokalizacją danych.

Od ponad 5 lat dzielę się swoją wiedzą na temat elektroniki użytkowej. Tworzę poradniki technologiczne rozwiązujące realne problemy napotykane podczas użytkowania sprzętu. Recenzuję elektronikę taką jak routery, audio, smartfony, laptopy itp.

Skomentuj