Odkryto lukę w zabezpieczeniach programu AMD Catalyst Control Center, tyczy się ona automatycznej aktualizacja sterowników. Sam producent przyznaje się do błędu ale nie zajął jeszcze stanowiska w tej sprawie.

AMD wierzy że ryzyko wystąpienia problemów u użytkownika jest znikome a sam błąd nie ma wpływu na działanie sterowników CCC. Producent zaleca jedynie by nie korzystać z opcji automatycznej aktualizacji czyli najlepiej odznaczyć ją w sterownikach( opcje znajdziemy tutaj : Informacje → Aktualizacja oprogramowania i tam należy odznaczyć „Automatycznie sprawdź dostępność aktualizacji”). W 2013 roku firma ma całkowicie zrezygnować z tej opcji. Może jednak zamiast usuwać coś przydatnego należałoby to naprawić ?