Poradniki

Korzyści skanera sieci LAN w firmie

Pinterest LinkedIn Tumblr

Skanery sieci LAN stały się nieodzownym narzędziem dla działów IT w firmach, niezależnie od ich wielkości. Zapewniają one sprawne działanie infrastruktury sieciowej, co jest kluczowe dla dostępu do Internetu, zasobów firmowych oraz urządzeń. Brak dostępności lub awarie kluczowych elementów sieci mogą prowadzić do poważnych przestojów produkcyjnych. Z tego powodu warto rozważyć wdrożenie profesjonalnego skanera sieci LAN zintegrowanego z firmowym systemem ITSM.

Skanowanie z ITManager

System ITManager oferuje dedykowany skaner sieciowy, który jest zintegrowany z modułem odczytu informacji sprzętowo-systemowych. Konfiguracja skanera sprowadza się do określenia zakresu analizowanych podsieci, aktywnych portów oraz usług sieciowych do monitorowania. Wykryte urządzenia i informacje na ich temat są rejestrowane w celu późniejszej analizy. Wyniki skanowania zawierają dane o typie urządzenia, adresie IP, adresie MAC, czasie odpowiedzi, ruchu sieciowym i odczytanych danych za pomocą protokołu SNMP. Program analizuje również aktywne połączenia między urządzeniami, co pozwala na dynamiczne prezentowanie schematu połączeń w postaci firmy mapy sieci.

Administratorzy ITManager mają możliwość zdalnej instalacji pakietów MSI, co przyspiesza proces zarządzania oprogramowaniem. Dzięki temu można łatwo przesyłać i instalować oprogramowanie na komputerach użytkowników.

Efektywność skanowania sieci

Efektywność skanowania sieci jest kluczowa, aby nie obciążać firmowej sieci LAN. Szczegółowa diagnostyka, takie jak skanowanie portów, generuje dodatkowy ruch sieciowy, który może być postrzegany jako zagrożenie przez systemy monitorujące. Dlatego ważne jest, aby skaner minimalizował wpływ na sieć.

Analiza adresów IP

Skaner sieci LAN pozwala na bieżącą analizę adresów IP i ułatwia zarządzanie podsieciami. Może też wysyłać alerty w przypadku wykrycia określonych zdarzeń, co przyspiesza reakcję na problemy w sieci.

Zaawansowane skanowanie sieci

Standard SNMP (Simple Network Management Protocol) jest wykorzystywany do zarządzania urządzeniami sieciowymi. ITManager używa SNMP do odczytu informacji o stanie drukarek sieciowych oraz aktywności portów przełączników, co pozwala na tworzenie mapy sieciowej.

Angry IP scanner

Aplikacja Angry IP Scanner to proste i szybkie narzędzie do skanowania sieci, chociaż nie posiada zaawansowanych funkcji takich jak SNMP czy integracja z ITSM.

Wykrywanie zagrożeń

Skanowanie sieci wpływa korzystnie na bezpieczeństwo firmy, pozwalając na systemowe generowanie alertów w razie problemów. Skaner może także tworzyć zgłoszenia serwisowe w przypadku utraty połączenia z urządzeniami.

Inwentaryzacja urządzeń sieciowych

Skaner dostarcza informacji do inwentaryzacji urządzeń sieciowych, ułatwiając zarządzanie nimi i analizę infrastruktury sieciowej za pomocą modułu Asset Management.

Skaner sieci LAN to narzędzie, które nie tylko pozwala na efektywne zarządzanie infrastrukturą sieciową, ale także sprzyja wzrostowi bezpieczeństwa oraz minimalizuje ryzyko przestojów produkcyjnych, co stanowi nieodzowny element sukcesu każdej firmowej organizacji.

Od ponad 5 lat dzielę się swoją wiedzą na temat elektroniki użytkowej. Tworzę poradniki technologiczne rozwiązujące realne problemy napotykane podczas użytkowania sprzętu. Recenzuję elektronikę taką jak routery, audio, smartfony, laptopy itp.

Skomentuj